اخبار

January 27, 2021

مورد کاربرد کنترل الکترواستاتیک دستگاه پوشش

مورد کاربرد کنترل الکترواستاتیک دستگاه پوشش

 

پوشش (بستر محلول)

پوشش مبتنی بر حلال به دلیل ایجاد الکتریسیته ساکن تولید شده روی بستر و غلتک لاستیکی ممکن است خطر بزرگی ایجاد کند.تجمع الکتریسیته ساکن ممکن است گازهای قابل احتراق موجود در محیط را مشتعل کرده و منجر به موارد زیر شود:

1. آتش

2. دستگاه آسیب دیده است

3. کاهش خروجی

4. مسائل بهداشتی و ایمنی.

فقط از تجهیزات کنترل استاتیک که کاملاً الزامات ATEX را برآورده می کنند ، می توان در محیط های خطرناک استفاده کرد.نوار یونی DC یک راه حل قابل اطمینان برای مشکل تخلیه الکترواستاتیک خطوط چاپ و پوشش پرسرعت مبتنی بر شار فراهم می کند همانطور که در شکل نشان داده شده است.

آخرین اخبار شرکت مورد کاربرد کنترل الکترواستاتیک دستگاه پوشش  0

اطلاعات تماس